Co-teaching

Co-teaching

 

Bij de begeleidingsvorm co-teaching werken twee onderwijsprofessionals in een groep om gezamenlijk het beste uit de leerlingen én elkaar te halen.

 

De co-teacher (leerkracht Master-SEN) is ondersteunend aan een leerkracht/docent, zodat hij /zij zich kan ontwikkelen op verschillende gebieden. De co-teacher zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om de leerkracht te ondersteunen in orde houden, klassenmanagement, omgaan met leerlingen met speciale behoeften, positief werkklimaat en het aanbieden van de verschillende lessen en lesovergangen.

 

Hoe ziet het proces co-teaching eruit:

De leerkracht bedenkt samen met de co-teacher een passende aanpak voor de les en de leerlingen, zowel individueel als groep. Leerkracht en co-teacher voeren het plan uit en stellen het gaandeweg bij door middel van evaluatie.'Wat nemen we mee en wat willen wij juist anders doen'?

Is het plan eenmaal productief en voelt de leerkracht zich competent, dan trekt de co-teacher zich geleidelijk terug tot de leerkracht zelfstandig verder kan gaan.

 

Belangrijk bij co-teaching is de start van het proces: een goede kennismaking tussen leerkracht en co-teacher. Eerst wordt er een intake gepland. Daar worden de hulpvragen en het proces helder gemaakt. Van daaruit volgt er een observatie in de klas, waarbij de co-teacher ook kennis maakt met de leerlingen. Na deze observatie zal er een gesprek volgen, waarbij de eerste lesvoorbereiding opgezet wordt.

 

Wil deze begeleiding écht effect hebben, dan is het wenselijk dat de co-teacher een aantal weken op rij op dezelfde tijd in de groep verschijnt. Zo biedt het niet alleen hoognodige structuur aan de leerlingen, maar kunnen de leerkracht en co-teacher ook hun aanpak beter op elkaar afstemmen.

 

Na een aantal weken zou er een tussenevaluatie gepland kunnen worden met het Management, om te kijken of de doelen behaald zijn of dat er nog een vervolg van een aantal weken moet komen.

 

Voordelen van co-teaching:

•Meer aandacht voor de individuele leerling

•Gedifferentieerde begeleiding

•Gedeelde verantwoordelijkheid van twee leerkrachten

•Leerkrachten leren van elkaar

 

Co-teaching is in verschillende organisatievormen inzetbaar:

One teach, one observe: de ene leerkracht geeft les en de andere observeert om voor beide co-teachers informatie over de leerlingen te verzamelen.

Parallel teaching: de co-teachers verdelen de klas in twee gelijke groepen en bieden ieder aan hun eigen helft dezelfde lesstof aan. Door de kleinere groepssetting heeft de leerkracht meer tijd voor de leerlingen.

Station teaching: hierbij hanteren de co-teachers een soort circuitles, waarbinnen ze ieder hun eigen les hebben in het aangeboden onderwerp. Ze kunnen ook nog een ‘station’ toevoegen, waar de leerlingen zelfstandig hun aangeboden les uitwerken.

Alternative teaching: één leerkracht geeft de hele groep les. Heeft een aantal leerlingen behoefte aan extra aandacht? Dan gaat de andere leerkracht met die kleinere groep aan de slag.

One teach, one assist: één leerkracht geeft instructie aan de hele groep, de ander begeleidt individuele leerlingen.

•Team teaching: beide leerkrachten geven tegelijkertijd les aan de groep. Ze zijn op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan.

 

Co-teaching is een mooie samenwerkingsvorm waarbij leerkracht en co-teacher met en van elkaar leren. De leerkracht groeit, wat weer ten goede komt aan de leerlingen en hun ontwikkeling. En daar doen we het tenslotte allemaal voor.

 

Heeft u interesse en vragen over co-teaching? Neem gerust contact met me op. Ik kijk graag met u mee welk traject voor de leerkracht(en) nodig is en waar de behoeften liggen.

 

Co-teaching in het Praktijkonderwijs:

 

"Na het intakegesprek was ik best een beetje zenuwachtig omdat er iemand in je klas komt kijken naar hoe je het doet. Na de eerste kennismaking met de klas, zat het eigenlijk meteen goed en hebben we vooral veel plezier gehad. De tips en adviezen van Jacqueline hebben mij weer nieuwe energie en inspiratie gegeven en haar positiviteit en enthousiasme werken aanstekelijk op zowel mij als op de leerlingen. Stiekem vinden we het wel een beetje jammer dat de co-teaching er weer op zit."

 

 

Groetjes klas BV3 en Madelon 2015-2016