Coaching intern begeleider

Begeleiding intern begeleider

 

Begeleiding van startende intern begeleiders:

Als startende intern begeleider kan het prettig zijn om de ervaring van een ander – die de klappen van de zweep al kent – om te buigen naar je eigen aanpak. Belangrijk bij de startblokken is je plan van aanpak: waar ga je beginnen en waar liggen jouw behoeften? En die van de school? Waar sta jij nu? Waar wil je naartoe? Wat heb je daarbij nodig? Welke prioriteiten stel je? Allemaal vragen waar we samen een bevredigend antwoord op zullen vinden.

Ondersteuning coaching leerkrachten:

Deze vorm van begeleiding wordt op maat aangeboden. Want het is natuurlijk maar net de vraag waar de intern begeleider mee zit. Zelf heb ik het altijd erg prettig gevonden als ik feedback kreeg op mijn begeleiding aan leerkrachten. Je voelt je niet meer alleen aan het roer en een ander kan net even met een ander oog naar de situatie kijken. Deze ervaring geef ik graag door aan anderen.

 

Het traject ziet er als volgt uit: we observeren samen de leerkracht en bespreken de observatie uitvoerig na. Daarbij bepalen we samen hoe je, als intern begeleider, het gesprek met de leerkracht aan wilt gaan en welke terugkoppeling je wilt geven. Daarna sta je er nog steeds niet alleen voor: samen gaan we het gesprek met de leerkracht in. De intern begeleider voert het gesprek (eventueel kan ik ondersteuning bieden als daar behoefte

aan is). Ik observeer weer en de intern begeleider krijgt na het gesprek een feedbackgesprek.

 

Observaties leerlingen met speciale behoeften:

'We hebben alles al geprobeerd en niets werkt!'

Deze vorm van ondersteuning bestaat uit gezamenlijke observaties en gezamenlijke terugkoppeling naar de leerkracht. Samen weten we en zien we meer. We kunnen met twee paar ogen kijken naar beschermende factoren die kunnen worden ingezet, passend bij de aanpak van de leerkracht. Gezien mijn achtergrond in het

S(B)O hoop ik, dénk ik, wéét ik een positieve bijdrage te kunnen zijn.

 

 

 

"Jacqueline du Pont is schooljaar 2014/2015 bij ons werkzaam geweest al coach in de vorm van ‘coaching on the job’. Wij hebben als school een verbetertraject doorlopen, waarvan DIM en GIP onderdeel waren. Leerkrachten hebben gedurende het schooljaar hier stappen in gezet, maar bleven vervolgens op een bepaald niveau hangen. Een doorstart was wenselijk en we hebben er voor gekozen om dit middels coaching te doen.

Jacqueline heeft negen groepsleerkrachten gecoacht in vier weken. Vijf leerkrachten zijn viermaal door haar bezocht en vier leerkrachten tweemaal.

Jacqueline heeft de coaching op maat weten te geven, wat ook de vraag was van school. Ze heeft de beginsituatie van iedere leerkracht in beeld gebracht met een kijkwijzer en is daarop gaan aansluiten tijdens de gesprekken. Dit was prettig voor de groepsleerkrachten. Ze gaf de groepsleerkrachten de ruimte om eigen leervragen te stellen om vervolgens af te stemmen hoe je aan deze leervragen kunt werken. Tevens heeft ze haar eigen inzichten op bepaalde plaatsen op tafel gelegd, zodat leerkrachten ook konden leren van Jacqueline.

Leerkrachten hebben aangegeven, dat het prettig is om met Jacqueline te werken. Ze is toegankelijk, waardoor de gesprekken in alle openheid en vertrouwen hebben kunnen plaats vinden.

Wij hebben Jacqueline du Pont leren kennen als een uiterst gedreven en fijne coach, die haar werk en taken altijd met grote inzet en professionaliteit, tot onze tevredenheid heeft verricht."

 

Mascha Wijnands, directie OBS de Pionier